Loading...

SERGEY PANTELEEV

“Искам да се оплача от Калина! Тя завинаги развали четенето ми на средностатистически текстове. Вече не мога нито да ги чета, нито да ги пиша.”

(I want to complain about Kalina! She forever ruined my reading of mediocre texts. I can no longer read nor write them.)

', '