Loading...

Milin Djalaliev

Работата с Калина е онзи билет за лунапарк,
който те понася на влакчето на креативността.
Има от всичко: лудост, умение, радост, уплаха,
изненада и най-вече вдъхновение, което струи
от върха на пръстите ти.

', '