Loading...

Milin Djalaliev

“Работата с Калина е онзи билет за лунапарк,
който те понася на влакчето на креативността. Има от всичко: лудост, умение, радост, уплаха,
изненада и най-вече вдъхновение, което струи от върха на пръстите ти.”

', '